Privacy verklaring

Privacy Verklaring (AVG) Shoots & Goods mei 2018

1. Contactgegevens

Shoots & Goods, gevestigd strubben 15, 6088NN Roggel , respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens neem dan gerust contact met ons op. Shoots & Goods staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 63010925

Shoots & Goods geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Shoots & Goods. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 1. Welke gegevens verzamelen wij?

Fotografen

Wanneer u als fotograaf bij ons een account registreert worden uw persoonlijke gegevens verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats en land
 • Uw bedrijfsnaam;
 • Bankrekeningnummer;
 • BTW-nummer;
 • KVK-nummer
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • URL van uw website.

Wij verwerken uw NAW-gegevens zodat wij uw bestelde producten kunnen factureren en/of informatie te sturen. Om toegang te verschaffen tot onze diensten; het bekijken , bestellen en het klaarzetten van foto’s. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij geen foto’s opslaan in het account en is het niet mogelijk deze aan te bieden aan consumenten.

Omdat wij u gedurende een langere periode de mogelijkheid willen bieden om de foto’s te bestellen, bewaren wij de accountgegevens van abonnementhouders zolang het abonnement geldig is (dit is een per periode afgesproken tijdsduur), Wanneer de duur van de periode is verstreken en u als abonnementhouder heeft besloten het contract niet te willen voort zetten zullen de gegevens van zowel de fotobestanden als de NAW-gegevens binnen 4 weken na verloop van de contractdatum uit het Shoots & Goods systeem worden verwijderd. Fotobestanden worden gedurende een lopend abonnement behouden voor een periode van maximaal 3 jaar. Wanneer verwijdering zal plaatsvinden zal u alvorens hierover gecontracteerd worden.

Wij verwerken ook uw naam en overige gegevens die nodig zijn om een correcte betaling af te handelen, denk hierbij aan het opstellen van facturen. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht. Bij betaling zullen we te zien krijgen van welke rekening de betaling afkomstig is en wie de bijbehorende rekeninghouder hiervan is. We bewaren facturen en betaalgegevens zoals wettelijk verplicht 7 jaar.

Consumenten

Wanneer u als consument een bestelling bij ons plaatst worden de volgende gegevens verwerkt.

 • Naam, adres, postcode,       woonplaats en land
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer

Wij verwerken uw NAW-gegevens om u informatie te sturen over uw bestelde product. Ook worden uw gegevens gebruikt (indien u een product besteld heeft) om de bestelde producten te kunnen leveren. U dient uw gegevens in te voeren om een product op onze website te kunnen bestellen en betaling mogelijk te maken.

Uw gegevens zullen nooit worden gebruikt of worden verleend om nieuwsbrieven of andere informatieve zaken te faciliteren.

Wij gebruiken uw gegevens alleen omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij uw bestelde foto’s niet leveren. Omdat wij u gedurende een langere periode de mogelijkheid willen bieden om de foto’s te bestellen. Wij bewaren enkel de foto’s waarmee producten zijn besteld gedurende een periode van 1 maand daarna zullen deze worden verwijderd. De server bewaard uw foto’s maximaal 3 jaar. Uw fotograaf kan zelf instellen hoelang zijn of haar foto’s op de server bewaard worden echter dit ook tot een maximaal van 3 jaar.

Wij verwerken ook uw naam en overige gegevens die nodig zijn om een correcte betaling af te handelen, denk hierbij aan het opstellen van facturen. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht. Bij betaling zullen we te zien krijgen van welke rekening de betaling afkomstig is en wie de bijbehorende rekeninghouder hiervan is. We bewaren facturen en betaalgegevens zoals wettelijk verplicht 7 jaar.

Nieuwsbrief enkel voor fotografen van toepassing

We versturen onze fotografen graag een nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent en hiermee willen wij u graag op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Wij verwerken daarom uw e-mailadres en bewaren deze gegevens voor dit doeleinde, totdat u heeft aangegeven geen e-mail berichten meer te ontvangen.

 1. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw gegevens met de volgende derden, onze verwerkers:

 • Opslag van foto’s op externe servers.
 • Mailchimp: Extern mailingprogramma voor het opslaan van mailinglijsten en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Hostnet: De website waar onze domeinnamen staan geregistreerd.
 • Diverse Partijen die fotobestanden verwerken tot een product en deze naar ons versturen.
 • Stripe: Zorgt voor het betalingsverkeer in Nederland en België.
 • Exact Online: opslag facturen en administratie.
 • WebwinkeKeur: Klantbeoordelingen, juridische documenten en klanten geschillen
 • PostNL: versturen van post/pakket-stukken

E-Mail en mailinglijsten

MailChimp: Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Hostnet: Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Stripe: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe. Stripe verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Stripe deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en

informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur: Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om

een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het

leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzending en logistiek

PostNL: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het

uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Exact Online: Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens

worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 

 1. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Shoots & Goods. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder het versleutelen van uw persoonsgegevens, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Zo hebben wij bovendien gezorgd voor sterke wachtwoorden, firewall beveiliging en virusscanners. Onze medewerkers krijgen bovendien training om op een privacy-vriendelijke wijze met uw gegevens om te gaan.

 1. Cookies

Shoots & Goods maakt tijdens het opstellen van dit document geen gebruik van Cookies.

 1. Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Shoots & Goods

Strubben 15
6088NN Roggel
Nederland

T (063) 130-6071
E [email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken
M. Briels